Aspire

Nautilus Mini Tank

  • Sale
  • Regular price $31.95


* 1 2ml Nautilus Mini Tank (1.8 ohm BVC atomizer pre-installed)
* 1 replacement BVC atomizer (1.8 ohm)
* 1 eGo threaded cone * 1 user manual